Opleidingen & masterclasses

Persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand. Wij bieden een gevarieerd aantal opleidingen en masterclasses, waarbij de focus gericht is op verschillende facetten van kernthema’s als waardigheid of respect, sociale veiligheid en duurzaamheid of duurzame inzetbaarheid.
– Integriteit, Sociale Veiligheid en (Arbeids)Conflicten
– Communicatie: Dialogisch, Socratisch, Geweldloos, Sociaal, Gevoelens
– Professionaliteit en Leiderschap en HRadviseurs
– Arbeid & Gezondheid en Arboprofessionals
– Vertrouwenspersonen, Ombudsfunctionarissen, Mediators en Klachtenfunctionarissen
– Onderwijs en Begeleiding Meer- en Hoogbegaafden
– Verhalend Ontwerpen

Advies begeleiding training onderzoek