Privacyverklaring

In het kader van haar activiteiten legt Caspers Consultancy persoonlijke gegevens vast. Bij die gegevens gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, gevolgde opleidingen, certificaten, verstrekte informatie en adviezen, onderzoekresultaten. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst en om met u of uw organisatie te kunnen communiceren over  en ten behoeve van onze activiteiten.

Caspers Consultancy respecteert uw privacy. De persoonlijke gegevens  worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid  en vertrouwelijkheid behandeld en niet ter beschikking gesteld aan derden. Ook degenen waarmee Caspers Consultancy gezamenlijk activiteiten uitvoert, zijn gehouden om zorgvuldig  en vertrouwelijk om te gaan met persoonlijke gegevens.

Wanneer opdrachtgevers en cursisten ons informatie over de eigen organisatie verstrekken, wordt ook daarmee vertrouwelijk omgegaan.

Eventuele klachten kunt u bespreken met Johanna Caspers. Wanneer u zich wilt afmelden voor informatie of bepaalde gegevens wilt verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar office@johannacaspers.com