Home 3

25 januari Lastige onderwerpen en lastig gedrag Bespreekbaar maken
4 februari Sociale Veiligheid en Integriteit in Dien stverlening en Onderwijs (overheid, onderwijs, zorg, woningcorporaties)
8 februari Oplossingsgericht Dialogisch Meedenken
18 februari Vertrouwenspersoon en eigen Positie
18 februari Meer- en Hoogbegaafden Onderwijs & Begeleiding
10 maart Meer- en Hoogbegaafden Onderwijs & Begeleiding
14 april Meer- en Hoogbegaafden Onderwijs & Begeleiding

 

 

Home 2

Soms is het moeilijk voor een professional, manager, team of organisatie om uit een impasse, een meningsverschil of conflict, een beleids- of keuze-vraagstuk of om tot een verandering te komen. In andere gevallen speelt een integriteitkwestie, sociale onveiligheid, onvoldoende professionaliteit of leiderschap. Door onderzoek, begeleiding, training en advies zetten wij onze expertise in en ondersteunen wij u bij het ontwikkelen van perspectief op individueel, team en/of organisatie niveau. Wij hebben ervaring op een breed werkterrein.

– Onderwijs
– Gezondheidszorg en Hulpverlening
– Overheid en Semi-Overheidsorganisaties
– Bedrijfsleven en Semi-Profitorganisaties
– Vrijwilligersorganisaties

Binnenkort

Home 1

Opleidingen & masterclasses

Persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand. Wij bieden een gevarieerd aantal opleidingen en masterclasses, waarbij de focus gericht is op verschillende facetten van kernthema’s als waardigheid of respect, sociale veiligheid en duurzaamheid of duurzame inzetbaarheid.
– Integriteit, Sociale Veiligheid en (Arbeids)Conflicten
– Communicatie: Dialogisch, Socratisch, Geweldloos, Sociaal, Gevoelens
– Professionaliteit en Leiderschap en HRadviseurs
– Arbeid & Gezondheid en Arboprofessionals
– Vertrouwenspersonen, Ombudsfunctionarissen, Mediators en Klachtenfunctionarissen
– Onderwijs en Begeleiding Meer- en Hoogbegaafden
– Verhalend Ontwerpen

Advies begeleiding training onderzoek